Predaj ready made s.r.o.

0
5844

Máte podnikateľský nápad a už horíte nedočkavosťou začať podnikať? Výborným riešením, pokiaľ nechcete čakať príliš dlho na všetko vybavovanie a byrokraciu, je využiť ready made s.r.o. spoločnosti na predaj. Vyhnete sa tak dlhšie trvajúcemu procesu zakladania a hoci budete musieť na úvod investovať o niečo viac financií, môžete začať ihneď podnikať.

Ready made s.r.o. spoločnosti majú čistú históriu, obvykle sú založené len niekoľko mesiacov, nemajú žiadne nedoplatky, dlhy či záväzky a sú teda ideálne na rýchly štart podnikania. Kúpiť si ich môžete od špecializovaných spoločností, ktoré sa tejto téme venujú.

Najčastejšie sú na predaj spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré nie sú registrované na platenie dane z pridanej hodnoty. Na trhu je však aj niekoľko špecialistov, ktorí majú vo svojej ponuke tiež ready made s.r.o., ktorá je platca DPH, čím ušetríte ďalšiu administratívu a čas pri vybavovaní DPH. Základom je však vybrať si dôveryhodného partnera.

Čo je ready made s.r.o. spoločnosť a ako prebieha jej predaj a kúpa

Čo je ready made s.r.o. spoločnosť a ako prebieha jej predaj a kúpaDoslovný preklad pomenovanie „ready made“ spoločností by sa dal charakterizovať, ako okamžite pripravené a takáto definícia spoločností je určite na mieste. To je zároveň aj najväčšia výhoda týchto spoločností, nakoľko sa s nimi dá okamžite začať podnikať.

Ready made s.r.o. spoločnosti sú novo založené spoločnosti, ktoré sú pripravené na okamžitý predaj, pričom nemajú za sebou žiadnu aktívnu podnikateľskú históriu.

Spoločnosti sú zaregistrované obvykle s jedným konateľom, aby bol predaj rýchly a bez problémov a obvykle majú zapísaných niekoľko všeobecných predmetov podnikania.

Ready made s.r.o. môžu byť aj platca DPH, ak tak boli zaregistrované na úvod.

Predaj ready made s.r.o.
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


Nie každá ready made spoločnosť s.r.o., ktorá je na predaj, vám však musí vyhovovať. Ide napríklad o názov spoločnosti alebo niektoré predmety jej podnikania. Preto aj firmy, ktoré ponúkajú takéto „eseročky“, vedia počas predaja a kúpy zariadiť niektoré zmeny podľa želania klienta. Okrem toho je súčasťou predaja aj možnosť zmeny sídla s.r.o. firmy.

Samotná kúpa a predaj ready made s.r.o. spoločnosti je bezproblémový:

na úvod si vyberiete konkrétnu ready made spoločnosť, napríklad podľa toho, ako sa vám pozdávajú už existujúce predmety podnikania, ktoré má zapísané
potom na základe informácií o novom spoločníkovi či spoločníkoch a konateľovi pripraví firma predávajúca ready made spoločnosť celú dokumentáciu pre prevod
následne podpíšete všetky potrebné listiny, overíte svoj podpis aj podpis na splnomocnení a všetky dokumenty odošlete firme predávajúcej spoločnosť
do 2 pracovných dní by malo prísť k zápisu nových údajov do Obchodného registra, čiže sa stanete oficiálne vlastníkom novej spoločnosti s ručením obmedzeným

PODNIKAŤ JE MOŽNÉ OKAMŽITE PO PODPISE

Hoci prevod spoločnosti trvá istú dobu, okamžite po podpise listín sa stávate konateľom a môžete tak reálne začať podnikať. Zmena konateľa je totiž právoplatná dňom podpisu všetkých dokumentov, takže časová úspora oproti procesu zakladania je evidentná.

Výhody a porovnanie pre predaj ready made s.r.o. vs. zakladanie s.r.o.

Výhody a porovnanie pre predaj ready made s.r.o. vs. zakladanie s.r.o.Ak ste sa rozhodli začať podnikať a vybrali ste si formu spoločnosti s ručením obmedzeným, k dispozícii sú dve možnosti štartu podnikania. Provu je založenie spoločnosti s ručením obmedzeným na mieru alebo na kľúč a druhou je predaj a kúpa existujúcej „eseročky“.

Predaj a kúpa ready made spoločnosti má oproti zakladaniu 3 dôležité a významné benefity:

Rýchlosť začiatku podnikania: Prvým benefitom je možnosť začať podnikať prakticky takmer okamžite, nakoľko už v momente podpisu všetkých listín potrebných pre predaj spoločnosti a jej kúpu novým majiteľom sa stávate konateľom. Môžete tak začať vystavovať faktúry a vykonávať ekonomickú činnosť potrebnú na dosiahnutie zisku, čiže hneď podnikáte.

Oproti tomu, pri zakladaní novej spoločnosti potrebujete najskôr pripraviť všetky dokumenty vrátane sídla a ďalších náležitostí a musíte čakať na rozhodnutie Obchodného registra. Ten by mal o zápise novej s.r.o. firmy síce rozhodnúť do 2 pracovných dní, v prípade chýb sa tak tomu ale nemusí udiať aj niekoľko týždňov. Rozdiel v rýchlosti podnikania je teda veľký.

Jednoduchosť začiatku podnikania: Druhým silným dôvodom, prečo sa rozhodnúť radšej pre kúpu už hotovej ready made spoločnosti, je jednoduchosť začiatku podnikania. Pri kúpe získavate už existujúcu spoločnosť so zapísanými predmetmi podnikania, stačí vám len podpísať všetky potrebné doklady a nemusíte riešiť žiadnu ďalšiu zdĺhavú administratívu.

Naproti tomu, ak sa rozhodnete pre založenie spoločnosti, musíte najskôr vybaviť predmet podnikania, čiže živnostenské oprávnenie. Zároveň musíte riešiť nové sídlo a riešiť aj to, aby spoločník či konateľ splnili zákonné požiadavky a podmienky, aby mohlo prísť k zápisu spoločnosti. To si vyžaduje viacero dokumentov, je tu tiež riziko chýb pri zápise na súd.

Možnosť pohodlnejšieho získania DPH: Pokiaľ budete kupovať ready made spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá už je platcom DPH, po kúpe spoločnosti získavate automaticky aj vy možnosť účtovať s DPH. Stávate sa tak platcom automaticky, čo je pohodlnejšia a rýchlejšia cesta, ako zakladať spoločnosť s ručením obmedzeným a potom žiadať o DPH.

Predaj ready made s.r.o.
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


Pri zakladaní je tento proces aj dlhší a náročnejší z toho pohľadu, že pôjde o dobrovoľnú registráciu na daň z pridanej hodnoty a pri tejto sa skúma splnenie všetkých podmienok. Daňový úrad si vás môže taktiež zavolať na osobné stretnutie za účelom zistenia naplnenia zákonných požiadaviek. Pri kúpe ready made s.r.o. s DPH nič také už nemusíte absolvovať.

Najčastejšie otázky o predaji ready made s.r.o. spoločnosti

Najčastejšie otázky o predaji ready made s.r.o. spoločnostiHoci služba predaja ready made spoločností nie je u nás úplnou novinkou, mnoho podnikateľov ešte stále nemá o takomto spôsobe štartu podnikania všetky potrebné informácie. Preto sú prirodzené aj viaceré otázky a dotazy, ktoré podnikateľov zaujímajú.

Tu sú tie, ktoré sa objavujú najčastejšie, spoločne s odpoveďami na ne:

Môžem si kúpiť ready made s.r.o., ak nespĺňam podmienku bezúhonnosti?

Spoločníkom alebo vlastníkom spoločnosti v takomto prípade byť môžete, ale nemôžete byť jej konateľom. Za týmto účelom je preto potrebné ustanoviť ako konateľa inú osobu, takú, ktorá budete spĺňať všetky požiadavky. Po uplynutí istého času, kedy príde k zahladeniu trestného činu a podnikateľ už bude spĺňať zákonné podmienky, sa môže stať konateľom.

Aké vlastnosti majú ready made spoločnosti? Sú bez nejakých problémov?

Ide o spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré boli založené s cieľom ďalšieho predaja. Preto nevyvíjali žiadnu praktickú podnikateľskú činnosť, majú splatené základné imanie a nemajú pohľadávky či záväzky. Taká je teória a platí to najmä vtedy, ak budete ready made spoločnosť kupovať od seriózneho a overeného predajcu zaoberajúceho sa touto oblasťou.

Nemám pre s.r.o. žiadne sídlo a doma ho mať nechcem. Dá sa s tým niečo spraviť?

Áno, viacero spoločností ponúkajúcich na predaj hotové ready made spoločnosti má totiž pre podnikateľov širšie portfólio služieb. To zahŕňa aj službu virtuálneho sídla, kde za menší poplatok od 20 do 30 € získate administratívnu adresu ako oficiálne sídlo spoločnosti. Táto služba zahŕňa aj označenie a preberanie pošty, čiže ide o sídlo spĺňajúce všetky podmienky.

Naozaj je časová úspora taká veľká, že sa oplatí kúpiť s.r.o. a nie ju zakladať?

Áno, no nejde len čisto technicky o časovú úsporu, ale aj o oveľa jednoduchší začiatok podnikania. Pri zakladaní s.r.o. hrozia navyše komplikácie vo forme nejakých preklepov alebo chýb v dokumentoch, napríklad v zakladateľských zmluvách alebo pri podaní návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra. Takéto niečo sa pri kúpe ready made s.r.o. naozaj nestáva.

Skúsenosti s kúpou a založením s.r.o. spoločnosti

Skúsenosti s kúpou a založením s.r.o. spoločnostiMnoho podnikateľov sa rozhoduje medzi kúpou a založením spoločnosti aj na základe skúseností z praxe. Tie ukazujú, že veľmi dôležité je spoliehať sa pri kúpe alebo pri zakladaní spoločnosti na referencie špecialistov a profesionálov, ktorých oslovíte v tejto veci.

Tu sú najčastejšie problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri založení alebo kúpe s.r.o.:

konateľ nespĺňa podmienky pre ustanovenie do funkcie konateľa, najčastejšie ide o problém s bezúhonnosťou, ale môže ísť aj o problém s právnou spôsobilosťou
rovnako sa to isté môže týkať aj sídla spoločnosti, ktoré musí byť skolaudovanou nehnuteľnosťou so súpisným číslom, riešením problému môže byť virtuálne sídlo
ak budete kupovať ready made s.r.o. od pochybných firiem, nemusí byť vôbec bez záväzkov či dlhov, môže byť tiež „poznačená“ pochybným konateľom z minulosti
pozor si treba dať, aby vaše osobné údaje boli aktuálne a boli aj v súlade s údajmi z referenčných registrov, najmä ak ide o adresu trvalého pobytu či číslo OP
nezabudnite ani na overenie podpisov, najmä na splnomocnení, ak vás bude niekto zastupovať, ale ani na dokumentoch, ktoré tvoria súčasť podania na Obchodný register

NESPOLIEHAJTE SA NA TEORETICKÉ LEHOTY

Mnoho podnikateľov pri rozhodnutí, či je lepšie založiť s.r.o. alebo kúpiť hotovú s.r.o., vychádzajú z teoretických lehôt, najmä lehoty 2 pracovných dní na zápis spoločnosti po jej založení do Obchodného registra. V praxi to ale trvá oveľa viac, niekedy aj 2 týždne. V takomto prípade je kúpa hotovej spoločnosti oveľa výhodnejšia.

Predaj ready made s.r.o.
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


Predaj ready made s.r.o. spoločnosti cez profesionálov

Predaj ready made s.r.o. spoločnosti cez profesionálovOslovila vás služba ready made spoločností? Pokiaľ sa rozhodnete pre kúpu takejto firmy, môžete sa obrátiť na viacero profesionálnych firiem. Tie zabezpečujú zakladanie a predaj ready made s.r.o. na kľúč a ich služby využíva čoraz viac budúcich podnikateľov.

Kúpa takejto už hotovej spoločnosti so sebou prináša viacero výhod:

Prvou výhodou je rýchlosť, konateľom môžete byť už do 30 minút či hodiny. Zároveň získavate všetky služby súvisiace s prevodom či zmenami v s.r.o. automaticky na mieru.

Súčasťou predaja s.r.o. totiž býva aj možnosť zmeniť názov spoločnosti, sídlo spoločnosti a predmety podnikania, napríklad pridanie nových predmetov alebo ich výmaz. Samozrejmosťou je, že ready made „eseročky“ majú už zaplatené základné imanie, sú zaregistrované pre daň z príjmu a majú kartičku DIČ a niektoré aj registráciu na DPH.

Celý proces je z pohľadu kupujúceho, čiže vás, maximálne jednoduchý:

na úvod si vyberiete spoločnosť, o ktorú máte záujem, pošlete svoje údaje potrebné pre zápis nového spoločníka, konateľa a sídla, podpíšete tiež splnomocnenie
ak chcete upraviť nejaké zo spomínaných údajov o spoločnosti, uvediete to tiež, následne pripraví firma všetky dokumenty potrebné pre predaj spoločnosti s.r.o.
potom dokumenty podpíšete a necháte profesionálov, aby ich za vás podali na miestne príslušný súd so žiadosťou o zápis zmien do Obchodného registra vrátane príloh

Ak ide o potrebné dokumenty, v cene celého servisu máte vypracovanie a podanie prevodu obchodného podielu, prípravu a spísanie príloh, podanie návrhu na zápis zmien a tiež všetky poplatky súvisiace s prevodom. Súčasťou servisu je aj oznámenie na daňový úrad.

Pokiaľ ide o ceny ready made spoločností na predaj, tie sa pohybujú rádovo od 500 do 600 € za jednu spoločnosť. Pri spoločnostiach, ktoré sú už registrované ako platcovia DPH, je cena pochopiteľne vyššia, závisí však od viacerých faktorov. V každom prípade, cena by nemala byť najdôležitejším kritériom, dôležitejšie sú referencie na predávajúcu spoločnosť.

POMER CENY A HODNOTY JE NEPREKONATEĽNÝ

To, čo treba pri rozhodovaní sa medzi zakladaním a kúpou s.r.o. asi brať do úvahy najviac, je pomer medzi výškou investície a tým, čo za ňu dostanete. Zaplatiť o 100 až 200 € viac nie je až tak veľká investícia a získavate za ňu hlavne čas na úvod podnikateľskej činnosti.

Odporúčania na záver, ako vybrať profesionála pre ready made s.r.o.

Odporúčania na záver, ako vybrať profesionála pre ready made s.r.o.Je pre vás ready made spoločnosť najlepšou voľbou? Výber na trhu je naozaj veľký, viacero firiem sa totiž špecializuje na predaj takýchto spoločností. Podľa čoho si ale vybrať seriózneho partnera a profesionála, aby všetko prebehlo bez komplikácií?

Pri výbere odporúčame zamerať sa na nasledovné 4 kľúčové rozpoznávacie znaky:

spoločnosť predávajúca ready-made s.r.o. pôsobí na trhu už dlhšiu dobu, má históriu, je známou značkou a má dostatočné referencie, ideálne aj nejakých známejších firiem
pri kúpe s.r.o. spisujete dokumenty o predaji a spoločnosť poskytuje aj písomnú záruku, že predávaná „eseročka“ je bez právnych vád, problémov alebo záväzkov
okrem predaja spoločnosti ponúka firma poskytujúca tieto služby komplexný servis pre podnikateľov a to vrátane možnosti neskorších zmien v Obchodnom registri
cena nie je príliš podozrivo nízka a dostávate za ňu všetko, pričom poskytovateľ služby predaja ready made spoločnosti má zverejnené všetky podmienky vopred

Absolútne najdôležitejšie je, aby mala spoločnosť ponúkajúca ready made s.r.o. spoločnosti na predaj čo najdlhšiu históriu s overiteľnými referenciami. Platí to hlavne vtedy, ak zvažujete aj registráciu na DPH, tu sledujte históriu spoločnosti, ktorú budete kupovať. Pozrite si tiež vo verejne dostupných registroch, či nie je predávaná s.r.o. vedená ako dlžník na daniach či cle.

Predaj ready made s.r.o.
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here