Založenie s.r.o. za 1 Euro

0
9264

Jednoeurová s.r.o. spoločnosť je veľmi obľúbený termín, ktorý ale vyzerá teoreticky oveľa lepšie, ako v praxi. U nás na Slovensku boli naposledy pokusy zaviezť vznik a založenie s.r.o. za 1 Euro na prelome rokov 2014 a 2015, no nepodarilo sa to schváliť. Motiváciou bolo znížiť výšku základného imania z pôvodnej sumy 5000 € len na symbolické 1 Euro.

O rok neskôr sa však podarilo spraviť aspoň čiastočný ústupok v tejto téme a namiesto pôvodnej povinnosti vložiť základné imanie v hotovosti na bankový účet už stačí len vloženie do rúk správcu vkladu. Naraz preto v praxi nie je potrebné sumou 5000 € disponovať.

Oveľa komplexnejším vyriešením situácie bolo v roku 2017 prijatie úplne novej legislatívy a to možnosť založenia tzv. jednoduchej spoločnosti na akcie. Nejde však o klasickú s.r.o. spoločnosť, ale zároveň ani o klasickú akciovú spoločnosť. Ide o hybridný model, ktorého základnou vlastnosťou je, že výška základného imania môže byť 1 Euro.

Založenie spoločnosti za 1 € v praxi

Založenie spoločnosti za 1 € v praxiPokiaľ chcete investovať pri samotnom založení obchodnej spoločnosti naozaj len jedno jediné Euro, je tu práve možnosť jednoduchej akciovej spoločnosti, oficiálne nazvanej jednoduchá spoločnosť na akcie, j.a.s.. Nejde ale o klasickú „eseročky“.

Jednoduchá spoločnosť na akcie je novým typom obchodnej spoločnosti definovanej Obchodným zákonníkom, ktorá má prvky tak akciovej, ako aj s.r.o. spoločnosti.

Kombinácia spočíva v tom, že z hľadiska vlastníckej štruktúry sa spoločnosť podobá na akciovú spoločnosť, z hľadiska riadenia zas viac na s.r.o. firmu.

Základným poznávacím znamením je výška základného imania už od 1 Eura.

Pohodlné založenie S.R.O. online
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


Na druhú stranu, hoci základné imanie môže byť naozaj len jedno jediné Euro, iné náklady sú pri zakladaní jednoduchej akciovej spoločnosti oveľa vyššie, ako pri zakladaní bežnej s.r.o. firmy. Dôvodom je, že napríklad založenie sa môže vyhotoviť jedine vo forme notárskej zápisnice, pričom jej suma bude závisieť od výšky základného imania, pokojne aj 100 €.

Porovnanie výhod a nevýhod medzi j.a.s. a s.r.o. ukazuje pritom aj ďalšie veci:

a.s. môže vydávať v rámci vlastníckej formy jedine zaknihované akcie, ktoré musia byť vo forme zápisu v depozitári cenných papierov, kde vznikajú poplatky
pridelenie kódu ISIN emitentovi akcií, čo je práve jednoduchá akciová spoločnosť, stojí cez 150 Eur, platí sa aj za pripísanie akcií v prospech účtu akcionára
ak ide o náklady súvisiace so zapísaním spoločnosti do Obchodného registra, v prípade jednoduchej akciovej spoločnosti sú zhodné ako v prípade s.r.o.
jednoduchšie je však už predávať a kupovať podiel v spoločnosti a práve preto sa j.a.s. hodí skôr pre podnikanie, kde budete chcieť zapojiť do aktivít aj investorov

KLASICKÁ „ESEROČKA“ STÁLE NAJLEPŠIA

So vznikom možnosti jednoduchej spoločnosti na akcie boli v začiatkoch spojené veľké očakávania a vytvorila sa tomu pozitívna reklama. Prax ale ukazuje, že v prípade bežného podnikania u nás na Slovensku je stále najlepšou voľbou založenie bežnej firmy s.r.o..

Ako založiť s.r.o. s minimálnymi nákladmi a poplatkami

Ako založiť s.r.o. s minimálnymi nákladmi a poplatkamiZaloženie spoločnosti s ručením obmedzeným za 1 Euro možné nie je, ani pri maximálnej možnej úspore napríklad na poplatkoch vo forme využitia zaručeného elektronického podpisu. Sú však oblasti, kde je možné ušetriť niektoré náklady a znížiť tak prvé investície.

Tu sú faktory, pri ktorých môžete náklady a poplatky minimalizovať najlepšie:

Splatenie základného imania: Keďže pri téme jednoeurovej s.r.o. spoločnosti bolo ústredným motívom nízke základné imanie, začneme práve tu. Nakoľko už nie je potrebné výšku základného imania vkladať na účet v banke, ale stačí to spraviť do rúk v hotovosti jednému zo zakladateľov, v praxi nepotrebujete na založenie s.r.o. po novom už ani 1 Euro.

Súdny poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra: Zápis každej obchodnej spoločnosti do Obchodného registra vykonáva miestne príslušný súd podľa regiónu, kde bude mať spoločnosť sídlo. Súdny poplatok pri papierovom podaní je 300 Eur. Ak chcete ušetriť, môžete spraviť podanie cez zaručený elektronický podpis, vtedy to stojí len 150 Eur.

Poplatky za živnosť pri predmete podnikania: Druhým typom poplatkov, ktoré sú spojené priamo so zakladaním s.r.o. spoločnosti, sú poplatky za živnosti. Tie spadajú do predmetu podnikania a pri zápise každej jednej živnosti platíte buď 5 alebo 15 € podľa typu živnosti. Opäť môžete ušetriť elektronickým zápisom s 50 % zľavou, voľné živnosti sú zadarmo.

Náklady na sídlo firmy: Významným nákladom pri zakladaní s.r.o. spoločnosti sú aj náklady za sídlo. Prenájom kancelárskych priestorov stojí aj v menšom meste minimálne 150 €, vo väčších krajských mestách to môže byť pokojne aj dvojnásobok. Riešením je virtuálne sídlo spoločnosti, ktoré môžete získať v sume 20 až 30 € za mesiac. Úspora je teda značná.

Cena za overenie podpisov: Overenie podpisov na zakladateľskej listine alebo spoločenskej zmluve, rovnako ako na podpisovom vzore konateľa, je nevyhnutnosťou pre úspešné zapísanie „eseročky“ do Obchodného registra. Ak budete overovať podpis u notára, cena bude okolo 5 € za jedno overenie, na matrike to býva až o polovicu menej.

Náklady na vyrovnanie dlhov a nedoplatkov: Poslednou oblasťou, kde je možné dosiahnuť úsporu, sú dlhy a nedoplatky na daniach a na sociálnom poistení. Najlepšie samozrejme spravíte, ak žiadne mať nebudete, ale platí pravidlo, že ak už nejaké máte, treba ich čím skôr uhradiť. Minimálne tak ušetríte na penáloch, úrokoch a tiež prípadných pokutách.

Pohodlné založenie S.R.O. online
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


Najčastejšie otázky o cene za založenie s.r.o. spoločnosti

Najčastejšie otázky o cene za založenie s.r.o. spoločnostiMnoho začínajúcich podnikateľov prirodzene hľadá možnosti, ako ušetriť, no niekedy je to až bizarným spôsobom. Najčastejšie sa snažia začínajúci podnikatelia šetriť na dokumentoch, sídle a výbere živností. Týmto smerom však niekedy cesta naozaj nevedie.

Tu sú najčastejšie otázky, ktoré sa ohľadom šetrenia pýtajú najviac:

Je možné umiestniť sídlo firmy do bytu alebo domu?

Áno, možné to je, nehnuteľnosť ale musí byť skolaudovaná a musí mať súpisné číslo. Takéto riešenie je síce na prvý pohľad finančne úsporné, ale má aj viacero praktických nevýhod. Oveľa lepšie sú preto priestory mimo vášho bydliska, pričom ak chcete ušetriť, tak výhodnejšou alternatívou oproti klasickej kancelárii je využitie služieb tzv. virtuálneho sídla.

Potrebuje mať podnikateľ zvlášť podnikateľský účet v banke?

Zo zákona priamo povinnosť mať podnikateľský účet nevyplýva, ale je tu niekoľko praktických faktorov. Z pohľadu účtovníctva je oveľa jednoduchšie mať účet, pri komunikácii s daňovým úradom to platí tiež. Ako právnická osoba si môžete v banke otvoriť účet len pre právnické osoby, nemôžete teda používať súkromný, ako je tomu v prípade živnosti.

Môžem namiesto peňazí vložiť do základného imania niečo iné?

Áno a to vo forme nepeňažného vkladu. Ako základné imanie sa môže do spoločnosti vložiť napríklad aj auto alebo priestory, čiže hnuteľný alebo nehnuteľný majetok. Nie je to však úplne ideálne riešenie, pretože takýto vklad sa stáva majetkom a hodnotu takéhoto vkladu je potrebné určiť znaleckým posudkom, čo sú ďalšie náklady pri založení navyše.

Čo ak ušetrím za právne služby tým, že si nájdem na internete všeobecný vzor?

Takáto úspora je na prvý pohľad naozaj lákavá, pretože služby právnika pri vypracovaní kompletnej dokumentácie a pri konzultáciách sa môžu veľmi ľahko vyšplhať cez sumu 500 €. Vo väčšine prípadov platí, že voľne dostupné vzory spoločenskej zmluvy či zakladateľskej listiny na internete majú nejaké nedostatky a budete si ich musieť dať odborne opraviť.

Skúsenosti s nákladmi pri založení s.r.o. svojpomocne

Skúsenosti s nákladmi pri založení s.r.o. svojpomocneSnaha investovať pri založení obchodnej spoločnosti čo najmenej vedie mnohých budúcich a začínajúcich podnikateľov k viacerým chybám. Niekedy sa jedná len o omyl alebo neúmyselný nedostatok, no väčšinou sú tieto problémy spôsobené neskúsenosťou.

Ak budete s.r.o. zakladať svojpomocne, vyvarujte sa týchto komplikácií a chýb:

v snahe ušetriť na sídle nemôžete ako sídlo uviesť napríklad garáž, pivnicu, holý pozemok alebo chatu, musí ísť o skolaudovanú nehnuteľnosť so súpisným číslom
neoverený podpis na podpisovom vzore je dôvodom na nezapísanie „eseročky“ a vrátenie návrhu na zápis obchodnej spoločnosti naspäť na doplnenie
ak chcete ušetriť na poplatkoch za živnosti, dajte si pozor, aby ste si nezapísali len voľné živnosti, no v skutočnosti budete podnikať v tých ostatných
šetriť sa neoplatí ani v prípade viac špecifických situácií, určite neodporúčame si „na kolene“ upravovať nájdete dokumenty na internete, na 99 % to bude neúspešné
do 10 dní od zápisu spoločnosti príde k aktivácii dátovej schránky, k nej získate prístup pri výmene bežného občianskeho preukazu za elektronický

Pohodlné založenie S.R.O. online
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


NAŠTUDUJTE SI ČO NAJVIAC INFORMÁCIÍ

Pri samostatnom a svojpomocnom zakladaní s.r.o. spoločnosti je dôležitá príprava a to hlavne z pohľadu aktuálnych pravidiel či podmienok. Pokiaľ ste sa rozhodli pustiť do zakladania sami v snahe ušetriť financie, odporúčame vám detailné štúdium všetkých informácií, najmä ak ide o Živnostenský zákon a Obchodný zákonník.

Cena za založenie s.r.o. na kľúč u profesionálov

Cena za založenie s.r.o. na kľúč u profesionálovHoci založenie jednoeurovej spoločnosti s ručením obmedzeným u nás stále možné nie je a jednoduchá spoločnosť na akcie nie je ideálnym riešením pre každého, neznamená to, že by sa nedalo ušetriť. V rozpore s verejnou mienkou, najlacnejšie to bude cez špecialistov.

Profesionálne spoločnosti zakladajú s.r.o. majú totiž dve výhody:

Prvou výhodou je, že disponujú zaručeným elektronickým podpisom, vďaka čomu majú polovičné poplatky pri zakladaní s.r.o., druhou zas skúsenosti, čo dokáže šetriť čas.

Šetrenie poplatkov sme už spomenuli skôr, cez elektronickú komunikáciu je možné dosiahnuť 50 % zľavu pri súdnom poplatku za zápis aj za zápis viazaných a remeselných živností, pri voľných živnostiach je potom poplatok odpustený úplne. Ohľadom šetrenia času je situácia dokonca ešte priaznivejšia, nakoľko špecialisti majú skúsenosti so všetkými situáciami.

Výsledkom je potom založenie s.r.o. na mieru, čo zahŕňa zväčša tieto služby:

zaplatenie všetkých poplatkov, väčšina spoločností ponúka možnosť výberu neobmedzeného počtu voľných živností do predmetu podnikania
vypracovanie dokumentov súvisiacich so založením s.r.o. firmy, najmä zmlúv, návrhu na zápis do Obchodného registra či vzorov pre podpis a sídlo
podanie všetkých dokumentov, riešenie komunikácie s úradmi, prihlásenie spoločnosti správcovi dane a samozrejme aj adekvátne právne poradenstvo

Viacero spoločností ponúka aj služby virtuálnych sídiel, niekedy doplnených dokonca o možnosť krátkodobého prenájmu reálnych priestorov za účelom obchodného rokovania a podobne. To je veľké plus, keďže máte o ďalšiu starosť pri zakladaní firmy menej.

Samotné založenie firmy na kľúč je v tomto prípade ale nielen o tom, že je všetko pohodlnejšie, vy len podpíšete splnomocnenie a niekoľko zmlúv či dokumentov, ale hlavne o istote. Špecialisti sa totiž vyznajú vo všetkých aktuálnych podmienkach a vedia po konzultácii s vami nájsť ideálne riešenie s istotou výsledku a to je to najdôležitejšie.

KOĽKO STOJÍ ZALOŽENIE NA KĽÚČ?

Aby sme boli úplne konkrétni, ak sa rozhodnete využiť na založenie s.r.o. profesionálov, najčastejšie sa ceny pohybujú od 300 do 400 €. Tieto ceny platia pri komplexnom založení, kedy nemusíte okrem splnomocnenia a zopár podpisov spraviť takmer nič.

Pohodlné založenie S.R.O. online
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


Odporúčania na záver, ako šetriť rozumne

Odporúčania na záver, ako šetriť rozumnePríkladov, kedy v snahe ušetriť, si podnikateľ spôsobil ešte viac výdavkov a ešte väčšiu stratu času, sú tisícky. Dôležité je preto snažiť sa šetriť rozumne a tam, kde sa to vyplatí najviac, nie napríklad na nekvalitne pripravenom podaní alebo stiahnutej zmluve.

Na bezproblémové a úsporné založenie „eseročky“ majú vplyv aj tieto faktory:

výber živností a spôsob zápisu spoločnosti, pri voľných živnostiach pri elektronickom zápise neplatíte nič, ušetríte aj 150 € za súdny poplatok pri zápise
voľba sídla spoločnosti, pričom na prvý pohľad je najlacnejšie sídlo doma, ale efektívnejšie je virtuálne sídlo, ktoré oddelí pracovný a súkromný život
príprava zakladateľskej listiny či spoločenskej zmluvy a tiež návrhu na zápis spoločnosti, tu sa naozaj neoplatí šetriť na voľne dostupných dokladoch z internetu
stav pohľadávok voči Sociálnej poisťovni či daňovému úradu, prv, ako vám totiž súd spoločnosť zapíše, musíte všetky prípadne dlhy uhradiť

Najlepšie, čo môžete spraviť pre minimalizáciu nákladov pri začiatku podnikania, je splniť si všetky povinnosti voči daňovému úradu a Sociálnej poisťovni a zvoliť si na založenie firmy profesionálov zakladajúcich spoločnosti na kľúč. Naopak, najdrahší variant je svojpomocné zakladanie vo vlastnej réžií a tým nemáme na mysli len financie, ale aj drahocenný čas.

Pohodlné založenie S.R.O. online
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here