Zmena sídla spoločnosti s.r.o. elektronicky

0
2720

Zmeniť sídlo s.r.o. spoločnosti je nutné vo viacerých prípadoch. Ide napríklad o nevynútenú zmenu, kedy sa jedná o presťahovanie firmy, prípadne situáciu, že ste mali sídlo doma a sťahovali ste sa. Môže však ísť aj o situáciu vynútenú inými okolnosťami, napríklad ak ste mali sídlo v prenajatej kancelárii a nájom sa skončil zo strany vlastníka.

Bez ohľadu na to, aký je dôvod zmeny, zmenu sídla v praxi musí sprevádzať aj zmena sídla v Obchodnom registri. Pamätá na to Obchodný zákonník, ktorý podnikateľom ukladá povinnosť mať v tomto registri aktuálnu sídlu svojej spoločnosti s ručením obmedzeným.

Zmeniť sídlo s.r.o. v Obchodnom registri je možné aj elektronicky. To platí za predpokladu, že máte elektronický občiansky preukaz a zároveň zaručený elektronický podpis, prípadne ak túto zmenu necháte vykonať profesionálnej firme, ktorá takýmito možnosťami disponuje. Druhá možnosť je lepšia aj v prípade, ak sa bojíte komplikácií a chcete ušetriť čas.

Čo je sídlo spoločnosti s.r.o. a ako prebieha jeho zmena

Čo je sídlo spoločnosti s.r.o. a ako prebieha jeho zmenaSídlo spoločnosti s ručením obmedzeným priamo spomína Obchodný zákonník, ktorý hovorí o povinnosti každej spoločnosti mať takéto sídlo a mať ho riadne zapísané v Obchodnom registri. Sídlo sa zapisuje do registra pri založení s.r.o. a pri každej jeho zmene.

Sídlo spoločnosti je registračnou adresou, ktorá predstavuje kontaktnú adresu na obchodnú spoločnosť a to či už pre poštovú korešpondenciu alebo osobný kontakt.

Sídlom spoločnosti môže byť len skolaudovaná nehnuteľnosť pevne spojená so zemou, ktorá má súpisné číslo, spravidla ide o bytový alebo nebytový priestor.

Na rozdiel od prevádzkarní platí, že každá spoločnosť môže mať len jedno sídlo.

Sídlo spoločnosti s ručením obmedzeným nemusí nevyhnutne byť jediným miestom podnikania, ale slúži ako kontaktná adresa napríklad pre úrady a inštitúcie. Zmena sídla je preto dôležitým zásahom pre spoločnosť, nejedná sa o žiaden „administratívny“ alebo „byrokratický“ detail, ale o zmenu údaju dôležitého pre podnikanie v praxi.

Zmena sídla s.r.o. prebieha zjednodušene v týchto krokoch:

na úvod je potrebné nájsť nové sídlo, ktoré bude spĺňať všetky zákonné požiadavky, aby ste ho mohli dať namiesto pôvodného sídla zapísať do Obchodného registra
potom je potrebné zvolať valné zhromaždenie spoločníkov v s.r.o. a odsúhlasiť zmenu sídla, prípadne ak ide o jednoosobovú s.r.o., tak sa súhlas realizuje rozhodnutím
následne sa pripraví dokumentácia od nového sídla, dokumentácia z rozhodnutia spoločnosti a nová zakladateľská zmluva a to sa podáva so žiadosťou na súd
po povolení zmeny súdom sa vykoná zmena v Obchodnom registri a po jej vykonaní sa musia o zmene sídla spoločnosti informovať aj ďalšie úrady a inštitúcie

KTO JE OPRÁVNENÝ MENIŤ SÍDLO?

Zmenu sídla s.r.o. môže vykonať len štatutárny orgán, čiže konateľ spoločnosti. Ten tak ale nemôže spraviť svojvoľne, potrebuje k tomu mať rozhodnutie spoločníka alebo spoločníkov a ďalšiu potrebnú dokumentáciu. Samozrejmosťou je mať už aj adresu nového sídla.

Čo sa dá vybaviť pri zmene sídla spoločnosti s.r.o. elektronicky

Čo sa dá vybaviť pri zmene sídla spoločnosti s.r.o. elektronickyAk sa rozhodnete riešiť zmenu sídla s.r.o. svojpomocne, čiže nie prostredníctvom služieb na kľúč od špecialistov, budete musieť počítať s tým, že nie všetky záležitosti je možné vybaviť čisto len elektronicky. To platí aj v prípade, že by technicky nebol žiaden problém.

Tu sú tie veci, ktoré je možné vyriešiť aj elektronickou formou:

Výber nového sídla: Pokiaľ sa rozhodnete pre službu virtuálneho registračného sídla pre vašu spoločnosť s ručením obmedzeným, vybavíte ho bez osobného kontaktu. Objednávka u poskytovateľov takéhoto sídla prebieha online cez internet, nie je teda treba žiaden osobný kontakt. Poskytovateľ vám tiež mailom odošle naskenovaný súhlas so zriadením sídla.

Vypracovanie dokumentov: Ak už máte vybraté nové sídlo, je potrebné vypracovať dokumenty. Ide buď o rozhodnutie jediného spoločníka alebo zápisnica z valného zhromaždenia, rovnako tak o novú zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu. Tieto dokumenty je možné pripraviť online, avšak overenie podpisov spoločníkov už nie.

Podanie návrhu do Obchodného registra: S pomocou elektronického občianskeho a zaručeného elektronického podpisu viete podať návrh na zápis zmeny v Obchodnom registri, čiže zmenu sídla, priamo cez portál slovensko.sk. Stačí k nemu pripojiť naskenované prílohy od súhlasu so zriadením sídla až po rozhodnutie firmy a zaplatiť poplatok 33 €.

Oznámenie daňovému úradu: Po vykonaní zmeny v Obchodnom registri je potrebné oznámiť zmenu sídla aj miestne príslušnému daňovému úradu. To viete spraviť elektronicky tiež a to prostredníctvom webu financnasprava.sk. Okrem toho ale musíte doručiť naspäť staré kartičky DIČ a IČ DPH, čo sa však už nedá spraviť cez internet, ale jedine osobne.

Zmena v banke: Zmeniť údaje o majiteľovi firemného účtu sa dá v prípadoch viacerých bánk elektronickou formou a to priamo v prostredí internet bankingu. Pripravte sa ale na to, že niektoré banky budú požadovať naskenovaný výpis z Obchodného registra, prípadne budete musieť počkať, kým bude verejne dostupná databáza Obchodného registra aktualizovaná.

Oznámenie obchodným partnerom a klientom: Posledným bodom pri zmene sídla je oznámenie tejto zmeny verejnosti. Tu už môžete naplno využiť elektronickú formu, najmä mailovú korešpondenciu. Nezabudnite ani na zmenu sídla na webstránke spoločnosti a pokiaľ využíva vaša „eseročka“ aj firemný profil na sociálnych sieťach, využite aj tento kanál.

Najčastejšie otázky o zmene sídla spoločnosti s.r.o. elektronicky

Najčastejšie otázky o zmene sídla spoločnosti s.r.o. elektronickyMôžem zmeniť sídlo spoločnosti s.r.o. len s elektronickým občianskym? Ako rýchlo príde k zmene sídla v Obchodnom registri? To sú len niektoré z najviac kladených otázok podnikateľov a konateľov súvisiacich so zmenou sídla v s.r.o. v elektronickej forme.

Toto sú najčastejšie otázky súvisiace s témou a odpovede na ne:

Dokedy je potrebné oznámiť zmenu sídla na daňový úrad?

Lehota na oznámenie zmeny sídla spoločnosti na miestne príslušný daňový úrad je 30 dní od momentu zápisu zmeny do Obchodného registra. Pri nesplnení si tejto oznamovacej povinnosti vám hrozí pokuta 30 až 3.000 € v závislosti od závažnosti zanedbania tejto povinnosti. Nezabudnite odovzdať aj pôvodné osvedčenia, čiže kartičky DIČ a IČ DPH.

Dokedy príde k zmene sídla s.r.o. v Obchodnom registri po podaní návrhu?

Registračný súd po obdržaní návrhu na zápis zmeny v Obchodnom registri musí vykonať zápis do 2 pracovných dní. V prípade elektronického podania zákon hovorí, že lehota začína plynúť momentom pridelenia návrhu na zápis zmeny vyššiemu súdnemu úradníkovi. Táto lehota je však platná len v prípade, ak návrh splní všetky náležitosti a je kompletný.

Čo potrebujem k zápisu nového sídla v návrhu na zmenu v Obchodnom registri?

V prvom rade je potrebné, aby nové sídlo splnilo všetky podmienky zo zákona, čiže musí ísť o pevne so zemou spojenú skolaudovanú nehnuteľnosť so súpisným číslom. Ďalej je potrebné, pokiaľ nehnuteľnosť nie je vo vlastníctve firmy, súhlas všetkých jej vlastníkov so zriadením sídla. V poslednom rade je nehnuteľnosť jasne identifikovať.

Ak sa rozhodnem zmeniť sídlo elektronicky a svojpomocne, ako to spraviť?

Prostredníctvom portálu slovensko.sk. Možnosť využívať služby tohto portálu pri podávaní návrhov na Obchodný register je možné po prihlásení sa, čo sa realizuje cez elektronický občiansky preukaz. Aby ste ale mohli podať návrh na zmenu údajov v Obchodnom registri, musíte mať okrem toho aj zaručený elektronický podpis.

Skúsenosti so zmenou sídla spoločnosti s.r.o. elektronicky

Skúsenosti so zmenou sídla spoločnosti s.r.o. elektronickyZmena sídla elektronicky so sebou prináša špecifické skúsenosti. Ak ide o pozitívne, tie vyzdvihujú hlavne rýchlosť vybavenia a minimum straty času. Bohužiaľ, nájdu sa ale aj negatívne a tie sa vzťahujú hlavne na prípady svojpomocného vybavovania.

Tu sú najčastejšie problémy, ktorým sa treba vyhnúť:

aby ste mohli realizovať zmenu elektronicky, musíte mať zaručený elektronický podpis, len s elektronickým občianskym nemôžete zmenu spraviť
dokumenty je treba naskenovať v dostatočnom rozlíšení, vyhnite sa tomu, aby bol súbor príliš objemovo veľký, ale všetko musí byť zreteľné, jasné a čitateľné
ak budete návrh podávať elektronicky, ale prílohy nechcete skenovať, môžete ich doručiť súdu aj v papierovej podobe, avšak musíte to spraviť dostatočne včas
pri elektronickom podaní vám stačí stiahnuť list vlastníctva nehnuteľnosti nového sídla z portálu katasterportal.sk, ale musíte tento dokument elektronicky podpísať
dajte si pozor, aby ste nemali v dokumentoch chyby, preklepy alebo neaktuálne údaje, napríklad ak sa medzitým zmenilo číslo občianskeho preukazu

KAMENNÉ ALEBO VIRTUÁLNE SÍDLO?

Ak meníte sídlo z dôvodu výpovede z pôvodného prenájmu, zamyslite sa, či si ako registračné sídlo nezvolíte radšej niečo stabilnejšie, hoci podnikať budete z iných priestorov. Za týmto účelom existuje služba virtuálneho sídla, ktoré spĺňa všetky podmienky pre sídlo a zároveň vám umožní oddeliť pracovný a súkromný život.

Zmena sídla s.r.o. spoločnosti elektronicky na kľúč u profesionálov

Zmena sídla s.r.o. spoločnosti elektronicky na kľúč u profesionálovPokiaľ nedisponujete zaručeným elektronickým podpisom alebo nechcete priamo osobne riešiť zmenu sídla spoločnosti, môžete využiť službu špecialistov, ktorí vám s tým pomôžu. Ide o firmy zamerané na zmeny v Obchodnom registri pre podnikateľov a živnostníkov.

Pri zmene sídla získate servis doslova na kľúč:

Na základe komunikácie s vami firma pripraví všetky dokumenty a doklady, podá ich spolu s návrhom na zápis zmeny do Obchodného registra a dotiahne zmenu do konca.

Takýmto spôsobom sa nemusíte vy osobne o nič starať a ani riešiť, či ste splnili všetky požiadavky, prípadne,  či bola forma podania v súlade s aktuálnymi podmienkami. Viaceré profesionálne spoločnosti poskytujúce takéto služby môžu navyše ponúknuť aj službu virtuálneho registračného sídla, takže aj to dokážete vybaviť z pohodlia domu.

V službách poskytovaných špecialistami je zahrnutý nasledovný servis:

príprava všetkých dokumentov na základe vášho zadania, čiže pripravenie súhlasu pre zriadenie sídla, pripravene rozhodnutia firmy a aj vyplnenie tlačiva podania
všetky poplatky súvisiace s touto zmenou v rámci podania na miestne príslušný súd, ide hlavne o súdny poplatok vo výške 33 € na zápis zmeny do Obchodného registra
prípadné poradenstvo pred aj počas celého procesu a tiež odborné riešenie akýchkoľvek individuálnych situácií pri zmene sídla, vrátane netradičných problémov

To, čo budete potrebovať pri takejto zmene na kľúč vy, je podpísať splnomocnenie a overiť svoj podpis, rovnako tak podpísať a overiť podpis na nových zakladateľských dokumentoch. O všetko ostatné sa postarajú špecialisti a vy už len počkáte na výsledok.

Prenechanie zmeny sídla s.r.o. elektronicky špecialistom sa oplatí aj finančne. Táto služba stojí obvykle od 80 do 100 €, pričom ak by ste podávali návrh na zmenu sídla vy, ale klasickou cestou, museli by ste platiť poplatok až 66 €. Pozor si ale dajte na podozrivo nízke ceny niektorých firiem ponúkajúcich túto službu a dobre si overte ich referencie.

NIELEN ZMENA SÍDLA

Väčšina špecializovaných firiem a profesionálov ponúka komplexné služby, nielen zmenu sídla spoločnosti. Dokážu na mieru pripraviť akékoľvek ďalšie zmeny v Obchodnom registri, napríklad ohľadom údajov konateľov, spoločníkov či zmeny základného imania.

Odporúčania na záver, aké sídlo spoločnosti s.r.o. je najlepšie

Odporúčania na záver, aké sídlo spoločnosti s.r.o. je najlepšieElektronická zmena sídla spoločnosti je jednoduchšia nielen vtedy, ak sa spoľahnete na služby profesionálov a špecialistov, ale aj vtedy, ak sa rozhodnete pre nové sídlo spoločnosti v podobe virtuálneho sídla. To sa stáva medzi podnikateľmi čoraz viac populárne.

Oproti sídlu doma alebo v prenajatej kancelárii ponúka viacero benefitov:

vybavenie je okamžité, nakoľko nie ste závislí od uzatvárania žiadnych nájomných zmlúv alebo veľkej byrokracie, virtuálne sídlo dokonca získate aj cez internet
zo zákonného hľadiska nie je žiaden problém, takéto sídlo sa dá plne použiť ako registračné sídlo s.r.o., je tiež riadne označené a je tu možnosť preberania pošty
podľa konkrétneho poskytovateľa vám firma poštu prepošle raz či dvakrát za mesiac na vami určenú adresu, nedochádza tak k miešaniu pracovného a súkromného života
väčšina sídiel je na tzv. dobrých adresách, napríklad v centre Bratislavy alebo v nejakom bizniscentre, čo vytvára lepší image a tiež dojem na zákazníkov

Pri virtuálnom sídle máte tiež oveľa nižšie mesačné náklady. Virtuálne sídlo vás stojí zhruba až 10 krát menej ako klasický prenájom kancelárie. Oproti sídlu doma zas nehrozí, aby vás v domácnosti navštívila daňová kontrola. Prv ako službu virtuálneho sídla využijete, preverte si referencie jeho poskytovateľa a dajte si pozor na prehnane nízke ceny.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here