Zmena predmetu podnikania s.r.o.

0
11689

Kúpili ste spoločnosť s ručení obmedzeným a chcete pridať nový predmet podnikania? Alebo rozširujete svoje pôsobenie aj do oblastí a potrebujete spraviť zmenu predmetu podnikania? Všetky tieto úkony sú viazané na zmenu v Obchodnom registri, ktorej musí predchádzať vybavovanie na živnostenskom úrade, čo je prípad väčšiny predmetov podnikania s.r.o..

Pokiaľ nechcete mať problémy s neoprávneným podnikaním vo firme, podnikateľská činnosť s.r.o. musí byť vždy v rámci zapísaných predmetov podnikania. Ich zmena je procesom, ktorý je síce technicky na prvý pohľad jednoduchý, no má viaceré svoje formálne úskalia.

Ide napríklad o to, aby zápisnica z valného zhromaždenia rozhodujúcom o zmene mala všetky náležitosti, ktoré má mať. To isté platí aj pre žiadosť na zápis zmeny v Obchodnom registri, čo môže byť papierové tlačivo, ale dá sa podať aj elektronicky. Práve pre možné komplikácie čoraz viac podnikateľov necháva zmenu predmetu podnikania s.r.o. na špecialistov.

Čo je predmet podnikania s.r.o. spoločnosti a aké tu platia podmienky

Čo je predmet podnikania s.r.o. spoločnosti a aké tu platia podmienkyPredmety podnikania sú zjednodušene povedané pomenovania pre tie podnikateľské, výrobné alebo obchodné činnosti, ktoré spoločnosť realizuje za účelom dosahovania zisku. Zároveň platí, že spoločnosť môže podnikať len v tých oblastiach, ktoré má predmetmi pokryté.

Predmet podnikania je činnosť podnikateľského subjektu, ktorá definuje a ohraničuje oblasť, v ktorej bude podnikateľský subjekt pôsobiť svojimi službami či výrobou.

Podnikať je možné v rôznych oblastiach a počet predmetov podnikania v spoločnosti s ručením obmedzeným nie je obmedzený, stačí splniť len zákonné podmienky.

Najčastejšie sa ako predmety podnikania spoločnosti s.r.o. zapisujú živnosti.

Zmeny v S.R.O. online na kľúč
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


Aby mohla spoločnosť s ručením obmedzeným legálne a oficiálne podnikať v nejakej oblasti, musí mať túto činnosť zapísanú práve v predmete podnikania. V opačnom prípade ide o neohlásené alebo nelegálne podnikania, za čo hrozia pokuty, zákaz činnosti a niekedy aj trest odňatia slobody. Problémy môžete spôsobiť tiež obchodným partnerom.

Pre výber predmetov podnikania platia nasledovné podmienky:

ak ide o činnosti spadajúce medzi živnosti, je potrebné vybaviť na živnostenskom oprávnení pre s.r.o. spoločnosť zápis alebo zmenu nových živností
pokiaľ sa nejedná o činnosti spadajúce medzi živnosti, kam patria napríklad niektoré dopravné služby či iné odborné činnosti, treba sa obrátiť na príslušné úrady
pri výbere živnosti treba pri viazaných a remeselných živnostiach doložiť spôsobilosť a schopnosť vykonávať ich, čo sa preukazuje dokladmi o vzdelaní alebo o praxi
ako pomôcka pri vyplnení žiadosti na živnostenský úrad existujú oficiálne zoznamy živností ako predmetov podnikania s ich pomenovaním

NIE JE TO LEN O ROZHODNUTÍ FIRMY

Hoci o tom, v akých oblastiach bude s.r.o. spoločnosť podnikať, rozhodujú jej majitelia či majiteľ, pre niektoré predmety podnikania sú špeciálne podmienky. Ide o viazané a remeselné živnosti, ale aj činnosti spadajú medzi licencované či koncesované predmety.

Postup, ako zmeniť predmet podnikania s.r.o. spoločnosti

Postup, ako zmeniť predmet podnikania s.r.o. spoločnostiPrejdime teraz od teórie viac do praxe, konkrétne k postupu pre zmenu predmetu podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným. Ten sa skladá z viacerých krokov, predovšetkým z vybavovania na živnostenskom úrade a v Obchodnom registri.

Tu je postup pre zmenu predmetu podnikania:

1. Výber predmetov podnikania

Na úvod si zvážte, aké predmety podnikateľskej činnosti chcete pridať do predmetu podnikania v s.r.o. spoločnosti. Zistite si, či sa jedná o živnosti, prípadne ide o iné predmety činnosti, ktoré je potrebné riešiť iným spôsobom. Ak ide o živnosti, zistite si tiež, či predmety spadajú medzi voľné, viazané alebo remeselné živnosti.

Pamätajte, že kým na získanie voľnej živnosti do predmetu podnikania stačí splniť len jednoduché zákonné podmienky a požiadať o zapísanie tejto živnosti, pri viazaných a remeselných živnostiach sú aj iné požiadavky. Najčastejšie ide o dokladovanie vzdelania alebo dlhoročnej praxe v danej oblasti.

2. Rozhodnutie vo firme a príprava dokumentov

Po výbere budúcich predmetov podnikania je potrebné o rozšírení predmetu podnikania firmy rozhodnúť priamo v nej. Ak máte jednoosobovú „eseročku“, tak ide o rozhodnutie jediného spoločníka, v prípade viacerých spoločníkov sa musí uskutočniť valné zhromaždenie a zápisnica o tom, ako rozhodlo.

Okrem tohto rozhodnutia je potrebné pripraviť tiež dokumentáciu k vybavovaniu na živnostenskom úrade podľa typu živnosti, nové a úplné znenie zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy s overenými podpismi a v prípade, ak vás bude pri vybavovaní zastupovať tretia osoba, aj overené splnomocnenie.

3. Žiadosť o rozšírenie na živnostenský úrad

Nakoľko zápis predmetov podnikania treba vykonať najprv na živnostenskom oprávnení, prvé kroky musia smerovať na živnostenský úrad. Tu sa dá podať žiadosť o zápis nových predmetov písomnou formou, ale ak máte elektronický občiansky preukaz so zaručeným elektronickým podpisom, tak aj elektronicky.

V prvom prípade sa platia vyššie poplatky, v tom druhom je dokonca zápis voľných živností bez poplatku. Nezabudnite tiež doložiť prípadné osvedčenia o vzdelaní alebo praxi pri viazaných a remeselných živnostiach. Ak bude žiadosť kompletná a správne vyplnená, do 3 pracovných dní úrad nové živnosti do predmetu zapíše.

3. Podanie návrhu do Obchodného registra

Po vybavení živnostenského úradu nasleduje posledný krok a tým je vybavenie zmeny predmetu podnikania s.r.o. spoločnosti v Obchodnom registri. Za týmto účelom je potrebné podať na miestne príslušný súd tlačivo s návrhom na zmenu zápisu, pričom prílohou k tlačivu sú všetky spomínané doklady a dokumenty.

Aj tu platí, že ak podáte návrh písomne, bude súdny poplatok drahší, ako pri elektronickom podaní. Dajte si záležať hlavne na tom, aby všetky dokumenty boli správne vyplnené, mali predpísanú formu a podanie bolo úplné. Ak tomu tak bude, súd do 2 pracovných dní zmenu zapíše do Obchodného registra a tým sa stane právne účinná.

Zmeny v S.R.O. online na kľúč
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


4. Oznámenie o zmene predmetu podnikania na úrady

Po úspešnom zápise zmeny v predmete podnikania s.r.o. spoločnosti súdom do Obchodného registra prichádza čas na oznámenie zmien na príslušné úrady. Na živnostenský úrad zmenu už ohlasovať netreba, nakoľko ten bol v úvode tým úradom, kde sa zmena realizovala. Ostáva teda už len daňový úrad, prípadne obchodní partneri.

Ak ide o daňový úrad, tu je lehota na oznámenie 30 dní, podobne ako aj pri iných podobných zmenách, ktoré treba úradu hlásiť. Oznámenie treba poslať elektronickou formou cez portál Finančnej správy, na čo potrebujete mať elektronický občiansky preukaz a zaručený elektronický podpis s certifikátom.

Najčastejšie otázky o zmene predmetu podnikania s.r.o. spoločnosti

Najčastejšie otázky o zmene predmetu podnikania s.r.o. spoločnostiPoďme sa teraz pozrieť na otázky a dotazy, ktoré sú v súvislosti s témou zmeny predmetu podnikania „eseročky“ medzi podnikateľmi najviac rozšírené a najčastejšie. Týkajú sa hlavne praktických náležitostí, napríklad poplatkov alebo lehôt.

Nech sa páči, tu sú spoločne s odpoveďami:

Koľko stojí celá zmena predmetu podnikania vrátane poplatkov?

To záleží od toho, či využijete právne služby alebo služby profesionálov, alebo nie. Ak ide len o poplatky, vydanie oprávnenia na voľnú živnosť stojí 5 €, pri viazanej a remeselnej je to 15 €, všetko pri papierovom podaní. Pri elektronickom je to 0 €, respektíve 7,5 €. Ak ide o súdne poplatky, tu pri písomnom podaní je poplatok 66 €, pri elektronickom len 33 €.

Ako dlho trvá, než prebehne zmena predmetu podnikania?

Aj tu treba počítať s lehotami na oboch úradoch. Ak ide o živnostenský úrad, vydanie nového živnostenského oprávnenia trvá 3 pracovné dni, samozrejme v prípade, ak sú všetky doklady v poriadku a podmienky splnené. Pokiaľ ide o Obchodný register, zápis zmeny predmetu podnikania súdom je podľa zákona do 2 pracovných dní, tiež, ak je všetko v poriadku.

Môžem ohlásiť zmenu predmetu podnikania daňovému úradu osobne?

Nie, už od roku 2018 musia všetky právnické osoby komunikovať s daňovým úradom výlučne elektronickou formou. To znamená, že aj oznámenie o zmene predmetu podnikania, podobne ako iné zmeny, sa musia vykonávať cez špeciálne tlačivá v rámci portálu financnasprava.sk. Môže to však za vás spraviť aj váš účtovník alebo ekonóm.

Ktoré inštitúcie, okrem živnostenského úradu, udeľujú povolenie podnikať?

Nie každá podnikateľská činnosť spadá medzi živnosti povoľované živnostenským úradom. Napríklad podnikanie v oblasti úverov a poistenia rieši Národná banka Slovenska, povolenie na prevádzkovanie ambulancie zas Vyšší územný celok, čiže kraj, licenciu na nákladnú dopravu nad 3,5 tony zas Okresný úrad. Vtedy sa treba obrátiť na tieto inštitúcie.

Skúsenosti so zmenou predmetu podnikania s.r.o. spoločnosti

Skúsenosti so zmenou predmetu podnikania s.r.o. spoločnostiMnoho podnikateľov sa nielen pýta otázky týkajúce sa zmeny podnikania na internete, ale sa rozhodne aj svojpomocnú zmenu. Najčastejšie je to prostredníctvom rôznych stiahnutých tlačív a vzorov cez internet, ktoré ale nemusia zodpovedať aktuálnym podmienkam.

To znamená potom rôzne komplikácie, chyby a problémy:

podnikateľská činnosť, o ktorú má spoločnosť záujem, nie je živnosťou, ale ide o iný typ činnosti, čiže živnostenský úrad podanie a žiadosť nemôže vybaviť
prílohy k návrhu na zápis zmien v Obchodnom registri, ktorý sa podáva na okresný súd, nie sú kompletné, chýba napríklad zápisnica z valného zhromaždenia
ak sú aj všetky doklady kompletné, môžu sa v nich vyskytovať menej či viac vážnejšie chyby a omyly, či už ide o preklepy, alebo o nesprávne osobné údaje spoločníkov
často sa stáva z dôvodu neznalosti, že doklady nemajú predpísanú formu, napríklad návrh na zápis zmien, prípadne podpisy nie sú overené, napríklad na splnomocnení
zabudnúť netreba ani na oznámenie zmien daňovému úradu a iným inštitúciám v stanovených lehotách, čo síce nemá vplyv na podnikanie, ale hrozia za to pokuty

KAŽDÁ CHYBA ZNAMENÁ ZDRŽANIE

Každá jedna chyba, ktorá má za následok napríklad odmietnutie vydania živnostenského oprávnenia na prvý krát, prípadne zastavenie konania o zápise zmien v Obchodnom registri, znamená zdržanie. Kým nie je predmet podnikania zapísaný v Obchodnom registri, s.r.o. takúto činnosť vykonávať nemôže.

Zmeny v S.R.O. online na kľúč
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


Zmena predmetu podnikania s.r.o. spoločnosti na kľúč u profesionálov

Zmena predmetu podnikania s.r.o. spoločnosti na kľúč u profesionálovAk nechcete tráviť zbytočne veľa času po úradoch a obávate sa, že vám Obchodný register vráti návrh na zmenu predmetu podnikania kvôli formálnym či obsahovým chybám, odporúčame zveriť celý proces do rúk špecialistom a profesionálom.

Ide o firmy, ktoré poskytujú servis na kľúč:

Tieto špecializované spoločnosti majú profesionálne zázemie a ich služby zahŕňajú všetky úkony a zmeny v Obchodnom registri vrátane založenia a zrušenia s.r.o.

Ak sa rozhodnete využiť profesionálne služby na kľúč, zmenu predmetu podnikania vybavíte doslova z kresla obývačky. Tieto spoločnosti totiž za vás všetky doklady pripravia, podajú a počkajú na úspešný výsledok. Práve úspora času, energie a garancia výsledku sú tie najdôležitejšie dôvody, prečo neriešiť tento proces svojpomocne.

Samotná zmena predmetu podnikania potom prebieha takto:

na základe komunikácie s vami si špecialisti z profesionálnej firmy vyžiadajú všetky podklady potrebné pre prípravu, vypracovanie a podanie dokumentov
po doložení prípadných dokladov pre viazané a remeselné živnosti potom už len podpíšete pripravené dokumenty a tiež splnomocnenie, kde treba podpis overiť
špecialisti za vás potom podajú žiadosť na živnostenský úrad a následne kompletný návrh na zmenu predmetu podnikania na súd, čiže na Obchodný register

Nakoľko ide o služby na kľúč, nemusíte sa obávať o to, že by ste museli niekam ísť alebo niečo vybavovať. Všetky dokumenty pripravia a podajú za vás profesionáli, pričom ak bude treba niečo doplniť, vykonajú to tiež za vás. Ich služby končia až úspešnou zmenou.

Za takýto komplexný servis si väčšina špecializovaných firiem pýta od 80 do 100 €, niektoré možno aj výnimočne viac. V tejto cene sú zarátané aj poplatky a samozrejme tiež poradenstvo a konzultácie s vami. Dajte si ale pozor na podozrivo nízke ceny, ktoré môžu byť znakom neprofesionality či neskúsenosti. Naopak, pozerajte na referencie a skúsenosti.

AJ ĎALŠIE ZMENY

Nielen pridanie či zmena predmetov podnikania, ale aj iné úkony a zmeny súvisiace s Obchodným registrom viete vybaviť cez takéto špecializované firmy na kľúč. Týka sa to aj názvu, konateľov či spoločníkov, všetko to viete vybaviť dokonca naraz.

Odporúčania na záver, ako úspešne zmeniť predmet podnikania

Odporúčania na záver, ako úspešne zmeniť predmet podnikaniaZmena predmetu podnikania by nemala byť teoreticky komplikovanou záležitosťou. Pokiaľ necháte tento úkon na odborníkov, nemusíte sa obávať o priebeh ani výsledok procesu. Pri svojpomocnej zmene však môžu nastať viaceré komplikácie či zdržania.

Ak sa im chcete vyvarovať, dajte si pozor hlavne na tieto náležitosti:

pri žiadosti o vydanie živnostenského oprávnenia alebo jeho doplnenie, nezabudnite na všetky doklady potrebné k viazaným alebo remeselným typom živnosti
podanie na Obchodný register musí byť kompletné, všetky prílohy musia byť po obsahovej aj formálnej stránke v poriadku a tam, kde treba, podpis aj overený
dôležité sú aj také detaily ako správne dátumy alebo čísla občianskych preukazov, takéto preklepy či omyly sú častým dôvodom na vrátenie návrhu súdom naspäť
nezabudnite tiež na zaplatenie súdneho poplatku včas, pokiaľ sa tak nestane, súd nemá inú možnosť, ako konanie prerušiť a vyzvať vás na zaplatenie, čo je strata aj 10 dní

Všetky uvedené náležitosti sa týkajú samozrejme len tých podnikateľov, ktorí budú riešiť doplnenie či zmenu predmetu podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným svojpomocne. Tí, ktorí sa obrátia na profesionálne spoločnosti, sa nemusia uvedených náležitostí obávať, nakoľko špecialisti ich na všetko upozornia a dokumenty vypracujú a podajú za nich.

Zmeny v S.R.O. online na kľúč
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here