Sídlo spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

0
11267

Jednou z nevyhnutných podmienok pri založení spoločnosti s.r.o., ale hlavne pri jej podnikaní, je sídlo. Spoločnosť s ručením obmedzeným ho mať musí, hovorí o tom aj Obchodný zákonník. Menšie „eseročky“ majú sídlo najčastejšie doma, čiže v byte alebo v rodinnom dome, hlavne ak ide o jednosobové s.r.o. zamerané na služby a nie výrobu.

Sídlo s.r.o. musí spĺňať viaceré podmienky a to tak z pohľadu jeho právneho a faktického stavu, ako aj z pohľadu vzťahu medzi spoločnosťou a majiteľom sídla. Nie vždy sa totiž stáva, že majiteľ spoločnosti s ručením obmedzeným je aj majiteľom sídla.

Okrem klasických sídiel v nehnuteľnostiach, kde má spoločnosť vlastný priestor, najčastejšie bytového alebo nebytového charakteru, sa v poslednej dobe stáva čoraz populárnejšie aj virtuálneho sídlo. V tomto prípade by sa dalo povedať, že si neprenajímate žiaden priestor, ale skôr schránku a označenie sídla. Ide teda o akési formálne sídlo, svoj účel ale splní.

Čo je sídlo s.r.o. spoločnosti, aké musí spĺňať podmienky a na čo slúži

Čo je sídlo s.r.o. spoločnosti, aké musí spĺňať podmienky a na čo slúžiZjednodušene povedané, sídlo spoločnosti je adresa, kde bude oficiálne vaša „eseročka“ sídliť, bude tu mať menovku, bude tu mať poštovú schránku a kde budete zastihnuteľní osobne alebo minimálne poštou. Sídlo sa uvádza na úvod aj počas podnikania.

Obchodný zákonník hovorí, že sídlom spoločnosti je adresa, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri, pričom sídlo musí spĺňať dve základné podmienky.

Prvou podmienkou je, že sídlom môže byť len skolaudovaná nehnuteľnosť pevne spojená so zemou, ktorá má pridelené súpisné číslo.

Druhou je, že sídlo musí byť riadne označené pre návštevu aj preberanie pošty.

Pohodlné založenie S.R.O. online
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


K sídlu spoločnosti musí mať s.r.o. buď vlastnícky vzťah, alebo užívacie právo na svoje sídlo. V prípade, ak budete mať sídlo doma a máte nehnuteľnosť v spoluvlastníckom podiele, musíte mať súhlas na zriadenie a existenciu sídla aj od ďalších spoluvlastníkov. Ak si budete nehnuteľnosť so sídlom prenajímať, nemusíte predkladať nájomnú zmluvu.

Pokiaľ ide o ďalšie záležitosti súvisiace so sídlom, tu sú tie najdôležitejšie:

pri vzniku spoločnosti potrebujete k zápisu na Obchodný register predložiť list vlastníctva od nehnuteľnosti a súhlas všetkých jej vlastníkom so zriadením sídla
do sídla s.r.o. môže v prípade daňovej kontroly vstúpiť pracovník daňového úradu, to isté platí aj v prípade exekútora s právoplatným exekučným titulom zo súdu
dôležitá pri podnikaní z hľadiska „imidžu“ je aj adresa sídla, takže ak firma sídli na sídlisku v paneláku, jej prezentácia navonok je iná, ako keď sídli v centre mesta
sídlo musí mať firma počas celej svojej existencie, nielen pri založení, takže ak zanikne jej vlastnícke či užívacie právo k nehnuteľnosti so sídlom, musí si nájsť nové

SÍDLO VS. PREVÁDZKÁREŇ

Veľa začínajúcich podnikateľov nerozlišuje medzi sídlom a prevádzkarňou. Pri prevádzkarni, kedy vznikajú aj skladové či obchodné priestory, vznikajú mnohé iné povinnosti voči štátnym orgánom, napríklad pri obchodnej prevádzke je aj nutné stanovisko hygienikov.

Najčastejšie príklady pre sídlo s.r.o. spoločnosti

Najčastejšie príklady pre sídlo s.r.o. spoločnostiPresuňme sa teraz od teórie viac do praxe, konkrétne k príkladom nehnuteľností, ktoré sa na sídlo najčastejšie využívajú. Každé takéto sídlo má svoje výhody aj nevýhody, niektoré nehnuteľnosti sa dokonca ako sídlo spoločnosti s ručením obmedzeným použiť nedajú.

Tu sú najčastejšie príklady nehnuteľností, kde by chceli podnikatelia mať sídlo::

Sídlo v byte: Zrejme najčastejším spôsobom pre sídlo je sídlo v byte zakladateľa spoločnosti s.r.o., čo sa využíva hlavne pri jednoosobových „eseročkách“. Toto riešenie je samozrejme možné, ale má aj viacero nevýhod, napríklad miešanie súkromného a pracovného života a to nielen ohľadom pošty. Na začiatok podnikania to možno stačí, dlhodobo je to ale problém.

Sídlo v dome: Veľmi podobné je to aj vtedy, ak si zvolíte za sídlo rodinný dom. Nezabúdajte, že musí byť skolaudovaný a musí mať súpisné číslo. Podobne ako pri byte, aj tu hrozí riziko miešania pracovného a súkromného života. K domu musíte mať vlastnícky alebo užívací vzťah, ak je tam viac spoluvlastníkov, potrebujete mať súhlas na zriadenie sídla od každého.

Sídlo v nebytovom priestore bytového domu: Viacero bytových domov disponuje okrem bytových priestorov, čiže samostatných bytových jednotiek, aj spoločnými nebytovými priestormi. Tu sídlo mať môžete, ak má bytový dom súpisné číslo a je skolaudovaný a pokiaľ získate súhlas na užívanie priestoru od ostatných spoluvlastníkov v bytovom dome.

V kancelárii: Kancelárske priestory sú typickým príkladom nehnuteľnosti, kde by ste mali sídlo spoločnosti bez problémov zapísať do Obchodného registra pri zakladaní alebo zmenách v s.r.o. firme. Podmienkou však je, že musí ísť už o skolaudovanú nehnuteľnosť so súpisným číslom a od vlastníka nehnuteľnosti budete mať súhlas na zriadenie sídla v kancelárii.

Na pozemku: Nakoľko zákon hovorí, že sídlom spoločnosti môže byť len skolaudovaná nehnuteľnosť, čiže stavba, na holom pozemku si sídlo spoločnosti nezaložíte. Je pritom jedno, čo je napísané na liste vlastníctva, či sa jedná o ovocný sad alebo trávnaté porasty, nezáleží ani na tom, či tam máte unimobunku. Čisto len na pozemku sídlo mať nemôžete.

Pohodlné založenie S.R.O. online
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


Na chate: Pokiaľ bude chata skolaudovaná a zapísaná na katastri nehnuteľností s vlastným súpisným číslom, pričom bude môcť slúžiť aj oficiálne na dočasné bývanie, sídlo spoločnosti s ručením obmedzeným tam mať môžete. Pokiaľ však chata nespĺňa tieto podmienky a je to skôr len chalupa v lese alebo na lúke, bohužiaľ, sídlo spoločnosti tu mať nemôžete.

Sídlo v garáži: Podobne nepochodíte ani v prípade garáže, ktorá nie je skolaudovaná ako bytový či nebytový priestor a nemá súpisné číslo. Veľa firiem, ktoré začínali s podnikaním, sa síce označujú ako garážové firmy, je to ale skôr len slangové označenie. Na Slovensku si s.r.o. v garáži oficiálne nezaložíte, hoci prakticky v nej pracovať samozrejme môžete.

Sídlo na lodi: Jedným z najbizarnejších nápadov podnikateľov na sídlo spoločnosti s ručením obmedzeným je sídlo na lodi. Nakoľko takéto sídlo nespĺňa požiadavku, aby bolo pevne spojené so zemou, je jasné, že na lodi nie je možné mať sídlo „eseročky“. Nepomôže vám ani to, ak by loď kotvila v prístavisku a na brehu bola pripevnená poštová schránka.

Najčastejšie otázky o sídlach s.r.o. spoločnosti

Najčastejšie otázky o sídlach s.r.o. spoločnostiPodnikatelia a to najmä tí začínajúci sa o sídlo spoločnosti s ručením obmedzeným zaujímajú nielen z hľadiska toho, aké typy nehnuteľností môžu byť sídlom, ale majú aj ďalšie praktické otázky. Najčastejšie sa týkajú sídla na úvod podnikania a výhod či nevýhod sídiel.

Tu sú tie, ktoré sú najčastejšie a k nim pripájame aj odpovede:

Môžu pracovníci daňového úradu vstúpiť do domu, ak v ňom máte sídlo?

Zákon hovorí veľmi jasne, áno, môžu. Legislatíva uvádza, že zamestnanec správcu dane tak môže spraviť v dobe primeranej predmetu zisťovania a môže mať neobmedzený prístup na pozemok, ale aj do nehnuteľnosti a dokonca aj do dopravných prostriedkov. Môže tiež vykonať obhliadku vecí nevyhnutných na potrebu dosiahnutia účelu daňovej kontroly.

Akým spôsobom je nutné označiť sídlo spoločnosti? Stačí na poštovej schránke?

Spôsob označenia sídla je len na vás. Sídlo musí byť označené tak, aby bolo nepochybné, že v ňom sídli vaša spoločnosť. Či to bude na schránke, na dverách, na zvončeku alebo niekde inde, je len na vás. Pamätajte ale na to, že označenie musí byť také, aby vám mohla pošta doručovať písomnosti a aby vás v prípade kontroly našiel zamestnanec štátnej inštitúcie.

Čo robiť, ak som mal sídlo v priestoroch, ktoré zmenili majiteľa?

Nakoľko zákon hovorí, že ak nemá spoločnosť sídlo vo vlastných priestoroch, potrebuje písomný súhlas so zriadením sídla od majiteľa alebo majiteľov týchto priestorov, musíte požiadať aj nového majiteľa priestorov o tento písomný súhlas. V prípade, že vám ho neudelí, budete musieť bohužiaľ sídlo premiestniť do iných priestorov alebo si zriadiť virtuálne sídlo.

Ak si zriaďujem sídlo v byte, je potrebný súhlas aj od vlastníkov ostatných bytov?

Nie, v tomto prípade nie, stačí vám súhlas od majiteľa alebo majiteľov bytu. Od ostatných susedov a spoluvlastníkov bytových či nebytových priestorov v bytovom dome nepotrebujete žiaden písomný súhlas a nemáte voči nim ani žiadnu oznamovaciu spoločnosť. To platí samozrejme len v prípade bytu, ak budete využívať spoločné priestory, už tomu tak nie je.

Skúsenosti so sídlom s.r.o. spoločnosti

Skúsenosti so sídlom s.r.o. spoločnostiMať sídlo vo vlastnom či v prenajatom priestore, napríklad kancelárií, má svoje pre a proti. Pri takýchto sídlach totiž musíte vy sami pozerať na to, či spĺňajú podmienky potrebné pre firmu a jej rozvoj a to nielen pri zakladaní spoločnosti, ale aj počas jej obchodného života.

Skúsenosti ukazujú, že podnikatelia podcenia najčastejšie tieto veci:

pri zakladaní firmy sa snažia začínajúci podnikatelia zapísať ako sídlo takú nehnuteľnosť, ktorá nevyhovuje podmienkam, čo zdržuje proces začiatku podnikania
pri využívaní bytu či domu na sídlo spoločnosti zabudnú na riziko návštevy úradníkov zo štátnej správy alebo polície pri akomkoľvek vážnom probléme počas podnikania
pri prenajatom sídle je tu veľké riziko neskorších problémov, napríklad pri zmene majiteľa priestorov a následnej nedohody je nutné sťahovať firmu na iné miesto
pri bytových domoch môže vzniknúť problém s inými tarifami elektrickej energie pri využívaní spoločných priestorov, tam, kde sídlia firmy, sú tarify drahšie
označenie sídla firmy môže pôsobiť niekedy rušivo, ešte horšie však je, ak sa zaplní poštová schránka osobnou aj firemnou poštou a môže prísť k strate dokumentov

Pohodlné založenie S.R.O. online
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


ZVÁŽTE NIELEN PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI

Najdôležitejšou motiváciou, ak si podnikateľ ako sídlo spoločnosti zvolí vlastný byt či dom, kde býva, je snaha ušetriť financie. Pri porovnaní s nákladmi napríklad za prenájom kancelárie v hodnote niekoľkých € je to zrejmé, otázkou však je, či neexistuje lepšia alternatíva. Existuje a volá sa virtuálne sídlo spoločnosti s ručením obmedzeným.

Virtuálne sídlo s.r.o. spoločnosti u profesionálov

Virtuálne sídlo s.r.o. spoločnosti u profesionálovVirtuálne sídlo je novodobá alternatíva toho klasického a využíva sa vtedy, ak si chcete byť pri zápise spoločnosti do Obchodného registra istí, že sídlo spĺňa všetky podmienky. Zároveň však táto služba prináša viacero benefitov aj neskôr počas praktického podnikania.

Virtuálne sídlo v sebe spája dve základné charakteristiky:

Okamžite získate sídlo pre spoločnosť spĺňajúce všetky zákonné požiadavky. Zároveň získavate oddelenie pracovného a súkromného života a to vo všetkých ohľadoch.

Nemalou výhodou je samozrejme tiež finančná úspora. Seriózne sídlo spoločnosti stojí od 20 do 30 € za mesiac, hlavne vtedy, ak je na zaujímavej adrese. To je zhruba 10 krát lacnejšie, ako bežný prenájom kancelárskeho priestoru v podobnej lokalite. Nie je to síce zadarmo, ako napríklad pri sídle doma, výdavky na sídlo je ale možné zahrnúť do nákladov podnikania.

V mesačnom poplatku za virtuálne sídlo získavate väčšinou aj tieto služby:

získanie súhlasu so zriadením sídla na úvod, čo je dôležité pre bezproblémové a rýchle zapísanie sídla pri zakladaní spoločnosti do Obchodného registra
označenie sídla s menovkou vašej firmy, čo splní účel z hľadiska zákona v prípade akýchkoľvek kontrol alebo posielania pošty, napríklad už pri prebratí karičky DIČ
preberanie pošty do poštovej schránky a jej následné preposielanie na vami zadanú adresu, pričom tí lepší poskytovatelia majú aj online evidenciu o pošte

Niektoré spoločnosti poskytujúce profesionálne sídlo môžu disponovať aj krátkodobým prenájmom reprezentatívnych priestorov, napríklad na jednorazové obchodné stretnutia. To je samozrejme len plus, ale nie je to až taká nevyhnutnosť, skôr „imidžová záležitosť“.

Čo je však najdôležitejšie, to je serióznosť profesionálov poskytujúcich službu virtuálneho sídla. Pozerajte preto na referencie ostatných firiem, ktoré majú na virtuálnom sídle adresu a zistite si, či poskytovateľ má vlastný priestor, čiže či mu nehnuteľnosť patrí. Ak áno, je to dobré znamenie pre stabilné poskytovanie služieb pre vašu s.r.o. v budúcnosti.

CHOĎTE SI SÍDLO POZRIEŤ OSOBNE

Pokiaľ to umožňujú vaše možnosti, napríklad geografická vzdialenosť, pozrite si sídlo aj osobne. Alternatívou je náhľad cez službu Google Maps. Vyhnete sa tak nepríjemnostiam, že sídlo bude na podozrivej a „známej“ adrese pre úrady alebo na ňom budú tisícky iných firiem.

Odporúčania na záver, ako najlepšie zriadiť sídlo s.r.o. spoločnosti

Odporúčania na záver, ako najlepšie zriadiť sídlo s.r.o. spoločnostiAk si chcete podnikanie užívať a neriešiť zbytočné starosti a problémy, ktoré sa prirodzene môžu vyskytnúť, treba brať sídlo firmy nielen ako formalitu, ale ako dôležitú súčasť fungovania firmy. Pozerajte preto naň nielen pri zápise spoločnosti, ale aj pri podnikaní.

Ak sa rozhodujete, či je lepšie kamenné alebo virtuálne sídlo, zvážte:

aký typ podnikania budete vykonávať, či potrebujete nutne mať vlastné priestory stále k dispozícii, alebo v podstate vám stačí mať skôr len adresu a k nej poštovú schránku
ak budete mať sídlo doma, aké je riziko, že vaša poštová schránka bude plná firemnej pošty a aké je riziko, že sa u vás budú často striedať návštevy z úradov či polície
prípade prenájmu kancelárie zvážte stabilitu umiestnenia sídla v nehnuteľnosti, napríklad či nehrozí zdražovanie alebo zmena majiteľa priestorov a sťahovanie inam
či sídlo, ktoré chcete zapísať pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným spĺňa všetky podmienky a či môžete bez problémov získať tiež súhlas s jeho zriadením

Hlavne v prípade jednoosobových spoločností s.r.o. a v prípade, ak nepotrebujete prijímať obchodné návštevy, je kamenné sídlo dnes už naozaj prežitkom. V takomto prípade je najlepšou voľbou virtuálne sídlo spoločnosti. To môžete mať za naozaj minimálny poplatok a s istotou pokojného spánku, že nebudete zbytočne miešať súkromný život a podnikanie.

Pohodlné založenie S.R.O. online
– rýchle spracovanie
– ušetríte peniaze, žiadne skryté poplatky
– zadanie objednávky trvá iba pár minút
– prehľad o všetkých krokoch
– profesionálny prístup


ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here