Predaj podielu v s.r.o.

Zmena názvu s.r.o.

Kúpa s.r.o.

Kúpa s.r.o.